ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

Άη Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 

της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, με έδρα τη Μύρινα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.


Αρμοδιότητες : 

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

 

1.  Καβαρνός Ιωάννης   του κλάδου ΠΕ-  Διοικητικού  με βαθμ A.

 1. Εφαρμογή του προγράμματος εφοδιασμός των μικρών νησιών του Αιγαίου με ζωοτροφές και άλευρα ( άρθρα 2, 3 και 4 του καν 2019/1993 ΕΟΚ ).

 2. Έκδοση αποφάσεων και προσδιορισμός τμήματος κτηνοτροφικών κλήρων αναγκαστικής εισδοχής ποιμνίων.

 3. Έκδοση αποφάσεων για μεταβίβαση χορτολιβαδικών εκτάσεων σε αγρότες και σε οργανισμούς

 4. Εκκαθαρίσεις αγροκτημάτων και ευνοϊκών για μεταβίβαση οικοπεδικών και γεωργικών εκτάσεων σε κληρούχους και κτηνοτρόφους.

 5. Έκδοση παραχωρητηρίων οικοπεδικών – γεωργικών – κτηνοτροφικών

 6. Έκδοση αποφάσεων επιτροπής απαλλοτριώσεων.

 7. Έκδοση βεβαιώσεων σχετικά με παραχωρήσεις οικοπεδικών και γεωργικών κλήρων.

 8. Θέματα αναδασμού όπως κήρυξη περιοχών σε αναδασμό , έκδοση παραχωρητηρίων, διορθώσεις παραχωρητηρίων κ.λ.π.

 9. Χορήγηση βεβαιώσεων φοροαπαλλαγών.

(Τα αντικείμενα από 3 έως 8 εφόσον έρθουν τα αρχεία στη Λήμνο)

    

2.  Καράμαλης Νικόλαος  του κλάδου ΠΕΟ1- Γεωπονικού  με βαθμό Β.

 1. Λήψη μέτρων και εφαρμογή όλων των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Αμπελουργίας και έλεγχοι-παρακολούθησης της παραγωγής και διακίνησης Οίνου

 2. Ανάπτυξη της μελισσοκομίας και εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων.

 3. Ποιοτικός έλεγχος νωπών , μεταποιημένων και κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών ( Εισαγομένων, Εξαγομένων και διακινούμενων στην εσωτερική αγορά ).

 4. Συγκέντρωση, επεξεργασία και η τήρηση στατιστικών στοιχείων.

 5. Επισήμανση και παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

 6. Ανάπτυξη της δενδροκομίας και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. αρωματικών φυτών, κηπευτικών και ανθέων .

 7. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος γεωργικών προϊόντων.

 8. Κατ’ εξαίρεση κατεδάφιση. Άδειες ποιμνιοστασίων. Αγροτικές αποθήκες

 9. Εφαρμογή  του προγράμματος βιολογική γεωργία (φυτική)

 10. Εφαρμογή του προγράμματος Νέοι αγρότες και εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 11. Εφαρμογή του προγράμματος οικονομική ενίσχυση φασολιών, κριθαριού, ποιοτικού παρακρατήματος σκληρού σιταριού στα πλαίσια των παράλληλων καθεστώτων τη Ε.Ε και βάση του (Καν 1405/2006 ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους).

 12. Χωροθέτηση και προστασία της αγροτικής γης και του φυσικού περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ)

 13. Θερμοκήπια

 14. Λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, την μείωση του κόστους,  την βελτίωση της παραγωγής και ενημέρωση των παραγωγών για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των  εκμεταλλεύσεων τους.

 15. Εκπαίδευση

 

3.  Καρανικόλας Θεοφάνης  του κλάδου ΠΕΟ1- Γεωπονικού  με βαθμό Β.

 1. Λήψη μέτρων και εφαρμογή όλων των προγραμμάτων για την ανάπτυξη της Αμπελουργίας και έλεγχοι-παρακολούθησης της παραγωγής και διακίνησης Οίνου.

 2. Ανάπτυξη της μελισσοκομίας και εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων.

 3. Ποιοτικός έλεγχος νωπών , μεταποιημένων και κατεψυγμένων οπωροκηπευτικών (Εισαγομένων, Εξαγομένων και διακινούμενων στην εσωτερική αγορά ).

 4. Συγκέντρωση , επεξεργασία και η τήρηση στατιστικών στοιχείων.

 5. Επισήμανση .και παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση τους.

 6. Ανάπτυξη της δενδροκομίας και των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. αρωματικών φυτών, κηπευτικών και ανθέων .

 7. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος  γεωργικών προϊόντων.

 8. Κατ’ εξαίρεση κατεδάφιση. Άδειες ποιμνιοστασίων. Αγροτικές αποθήκες

 9. Εφαρμογή  του προγράμματος βιολογική γεωργία (ζωική)

 10. Εφαρμογή του προγράμματος Νέοι αγρότες και εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

 11. Εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης πατάτας, ποιοτικού παρακρατήματος γάλακτος, οικονομικής ενίσχυσης γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου στα πλαίσια των παράλληλων καθεστώτων της Ε.Ε και βάση του (Καν 1405/2006 ενίσχυση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους).

 12. Χωροθέτηση και προστασία της αγροτικής γης και του φυσικού περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ)

 13. Σαλιγκαροτροφία

 14. Λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής, την μείωση του κόστους,  την βελτίωση της παραγωγής και ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 15. Εκπαίδευση

 

   

5.  Τούφου Μαγδαληνή   του κλάδου ΔΕ-  Διοικητικού  με βαθμό Β.

 1. Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την διοικητική μέριμνα της υπηρεσίας .

 2. Πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων της υπηρεσίας.

 3. Θέματα σχετικά με το προσωπικό της υπηρεσίας όπως άδειες , βεβαιώσεις προϋπηρεσίας , ατομικοί φάκελοι κ.λ.π.

 

6.  Γουδέλλη Ελευθερία   του κλάδου ΠΕ- Γεωλόγων  με βαθμό Ε.

1.        Τη ρύθμιση θεμάτων εκμηχάνισης της γεωργίας , όπως ανανεώσεις άδειων γεωργικών ελκυστήρων και θεριζοαλωνιστικών μηχανών , μεταβιβάσεων αγροτικών μηχανημάτων , έκδοση και χορήγηση δελτίων ταξινόμησης κλπ

2.        Τη ρύθμιση θεμάτων αγροτικού εξηλεκτρισμού σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

3.        Υπεύθυνη για το συντονισμο και την ολοκλήρωση των εξετάσεων που γίνονται στη Λήμνο για τη χορήγηση Πτυχίων και Αδειών Χειριστών γεωργικών μηχανημάτων

4.       Ανανεώσεις-επανεκδόσεις διπλωμάτων οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων

5.        Την είσπραξη από τη διάθεση τριγωνικών πινακίδων , εντύπων εξετάσεων και όσων παραβόλων  ορίζονται στην Κ.Υ.Α. 9582/2007

6.       Παραλαβή και έλεγχος φακέλων για την χορήγηση άδειας ανέγερσης αντλιοστασίων

7.        Τήρηση του αρχείου  των φακέλων για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για χορήγηση αδειών στη Λήμνο για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού

8.       Την εφαρμογή του Ν . 4061/2012 για Θέματα γης και επίλυσης διαφορών.

9.       Την μηχανογραφική υποστήριξη του προγράμματος ενημέρωσης του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου

10.     Συμμετοχή σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους διαφόρων προγραμμάτων που ενεργεί η Υπηρεσία

11.      Πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων της Υπηρεσίας

12.     Αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας του Μέτρου 1.1.2 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

13.     Αναπληρώτρια στην επιτροπή του Μέτρου 121 «Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», στην επιτροπή «Σταυλισμού » Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην επιτροπή « Παραλαβής και διάθεσης αποσυρόμενων προϊόντων»

14.     Συμμετοχή στην εφαρμογή του προγράμματος εφοδιασμού των μικρών νησιών του Αιγαίου με ζωοτροφές και άλευρα .

 

 


Υπάλληλοι : 

Καβαρνός Ιωάννης (Προϊστάμενος)

22543 51241 - 22540 29108

Καράμαλης Νικόλαος

22543 51245

Καρανικόλας Θεοφάνης

22543 51244

Βλαχογιάννη Ιωάννα

22543 51250

Τούφου Μαγδαληνή

22543 51251

Γουδέλλη Ελευθερία

22543 51248


Τηλέφωνα : 22543 51241

Φαξ : 22543 51240

Ηλ. Ταχ. (email):  geoponoi@lemnos.gr


ΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου