ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου :: Τμήμα Τεχνικών Έργων

 
 

Θέση στο Οργανόγραμμα : 

Π.Β.Α.

Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

Τμήμα Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, με έδρα τη Μύρινα και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου.


Αρμοδιότητες : 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου είναι αρμόδιο για:

  1. τη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

  2. τον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων.

  3. την εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται στο επίπεδο της περιφερειακής ενότητας.


Υπάλληλοι : 

Καραγιαννάκης Στυλιανός (αναπλ. Προϊστάμενος)

22543 51320

Τσουβελεκάκη Μαρία

22543 51323

Μουτζούρη Μαρία

22543 51300

Χριστοδούλου Κωνσταντίνος

22543 51300


Τηλεφωνικό Κέντρο : 22543 51300

Φαξ : 22543 51325

Ηλ. Ταχ. (email): dimosiaerga@limnos.gr


ΦΕΚ 230 τ. Α' 27-12-2010

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου