ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

Άη Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

 Θέματα για τον Πολίτη :: Πανεπιστημιακή Σχολή Λήμνου

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 – 81400

Τηλ. Κέντρο: 22540 83000

 

Δείτε τη θέση των κεντρικών γραφείων της Σχολής στο χάρτη της Μύρινας.

Δείτε τη θέση της Σχολής στο χάρτη

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής ιδρύθηκε με το ΠΔ 35/21-2-2007, αποτελεί το 17ο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 1ο στην Πανεπιστημιακή Μονάδα Λήμνου.

Το όραμα

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου να γίνει κέντρο αναφοράς που αναπτύσσει και ολοκληρώνει τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών του ενδιαφερόντων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η αποστολή

Να αναπτύξει ανθρώπινους πόρους και να επεκτείνει και να μεταδώσει γνώση σχετική με τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων.

 Σκοπός

Η ανάγκη ίδρυσης στο Αιγαίο, Τμήματος ΑΕΙ που ερευνά και προάγει την γνώση στα ζητήματα Τροφίμων και Διατροφής, προκύπτει από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Σε παγκόσμιο επίπεδο η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την μεγάλη αντίθεση μεταξύ των προηγμένων κοινωνιών με τα έντονα προβλήματα διατροφικού υπερκαταναλωτισμού και των φτωχών κοινωνιών του υποσιτισμού και την πείνας.

 • Τα διατροφικά σκάνδαλα (διοξίνες) και κρίσεις (σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια, γρίπη των πτηνών) έχουν ανάγει την ασφάλεια των τροφίμων σε ύψιστης προτεραιότητας ζητούμενο.

 • Στην Ευρώπη παρατηρείται μεταστροφή καταναλωτών από τα προϊόντα εντατικής καλλιέργειας και μεταποίησης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας (βιολογικά προϊόντα, προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, προϊόντων μικρών παραγωγών κλπ).

 • Η προώθηση της μεσογειακής δίαιτας ως διατροφικό πρότυπο και η εισαγωγή των λειτουργικών τροφίμων (functional foods) διαμορφώνουν νέες ευκαιρίες ή απειλές στους επαγγελματίες της διατροφής και των τροφίμων.

 • Η πολυνησία του Αιγαίου κρύβει ανεκτίμητο πλούτο ποικιλότητας σε βιοτικούς πόρους καθώς και μοναδική γαστρονομική παράδοση. και κουλτούρα αξιοποίησης των φυσικών πόρων.

 • Η Ελλάδα στηρίζει σημαντικό μέρος της οικονομίας της στην παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων.

Επιστήμονες τροφίμων και διατροφής είναι απαραίτητοι για να επιλύουν νέα προβλήματα που αφορούν τη σχέση συμπεριφοράς και διατροφικών επιλογών, τις αλληλεπιδράσεις διατροφής και γονιδίων, την περιβαλλοντική και την περιφερειακή υγεία, τη μικροβιολογία και την ασφάλεια τροφίμων, την ποιότητα τροφίμων, με επιστημονικά εργαλεία τις καινοτόμες διαδικασίες επεξεργασίας τροφίμων, τη γνώση των μηχανισμών διατροφής και μεταβολισμού, τη διατροφική αξία των τροφίμων, τις τεχνολογίες συσκευασίας, τις φυσικοχημικές ιδιότητες των τροφίμων, τις ανανεώσιμες πηγές καθώς και τις ορθές πρακτικές κατά την αποθήκευση και διακίνηση των τροφίμων.  

Οι Σπουδές

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής περιλαμβάνουν τετραετή κύκλο με μαθήματα Θεωρίας και Εργαστήρια. Η εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνεται από πρακτική άσκηση και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Για τους φοιτητές που το επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα διεθνών ανταλλαγών.

Η φυσιογνωμία του πτυχιούχου

Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιστήμονες τροφίμων και διατροφής και έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να προδιαγράφουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αξιοποίησης φυσικών πρώτων υλών για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων καθορισμένης διατροφικής αξίας.

Συγγενείς, συμπληρωματικές ειδικότητες αποτελούν οι διαιτολόγοι (εστιάζουν στις θεραπευτικές μεθόδους και τον τριτογενή τομέα υγείας) και οι τεχνολόγοι τροφίμων (εστιάζουν στην παραγωγική διαδικασία τροφίμων). Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «διατροφολόγοι». Γεφυρώνουν τις δύο παραπάνω ειδικότητες με πρόσθετο γνώρισμα την έμφαση στην ποιότητα - ασφάλεια τροφίμων και στην γνώση των γεωπολιτικών και κοινωνικοοικονομικών διαστάσεων της Διατροφής.

Το τμήμα εντάσσεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, βάσει του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αντικείμενο Σπουδών και Έρευνας:

 

  Ασφάλεια – Ποιότητα Τροφίμων

 • Χημεία – Βιοχημεία Τροφίμων

 • Μικροβιολογία

  Κύκλος Ζωής Τροφίμων

 • Διατροφικοί Πόροι

 • Τεχνολογία Τροφίμων

 • Διαχείριση Αποβλήτων

  Διατροφή στην ποιότητα ζωής

 • Βιολογία-Βιοχημεία

 • Φυσιολογία του Ανθρώπου

 • Ψυχολογία - Παιδαγωγικά

  Κοινωνικοοικονομική διάσταση της Διατροφής 

 • Πολιτικές Διατροφής 

 • Διατροφή και Πολιτισμός

  Οργάνωση Παραγωγής και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων

  Τεχνολογίες Αιχμής - Καινοτομία

Απασχόληση πτυχιούχου

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος

 περιλαμβάνουν:

 • Έρευνα και ανάπτυξη – διερεύνηση επιστημονικών αρχών
   σχετικών με προϊόντα διατροφής

 • Ανάπτυξη προϊόντων – ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή βελτίωση της ποιότητας ή/και της ασφάλειας υπαρχόντων προϊόντων

 • Τεχνικές πώλησης – τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας τροφίμων σε θέματα πρώτων υλών, συστατικών και τεχνολογίας για την παρασκευή συγκεκριμένων προϊόντων

 • Διασφάλιση ποιότητας – ανάλυση συστατικών προϊόντων διατροφής και διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα

 • Διεθνής παρουσία – βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόμενων κρατών προκειμένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίμων που χρησιμοποιούν μέσω διαφόρων διεθνών οργανισμών (π.χ. Π.Ο.Υ.)

 • Κανονισμοί – ανάπτυξη πολιτικών και επιβολή κανόνων υγιεινής τροφίμων

 • Διοίκηση – οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων εταιρειών επεξεργασίας τροφίμων

 • Βασική έρευνα, εκπαίδευση

 Οι πληροφορίες είναι από τον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.aegean.gr)


Για πληροφορίες σχετικές με διαμονή και συγκοινωνίες στη Λήμνο επιλέξτε τους συνδέσμους:

  Διαμονή

  Συγκοινωνίες

Δείτε τη διαδρομή Μύρινας - Αεροδρόμιο (19 χλμ)

Διαδρομή Αεροδρόμιο - Μύρινα

Οι χάρτες είναι από τον ιστότοπο maps.google.com

 

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου