ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

Λήμνος :: Φωτογραφίες :: Αξιοθέατα

 

Λίμνη Αλυκή - Χορταρολίμνη

 

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

Τις « Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) » για την Ορνιθοπανίδα, και 

τους « Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) ».

 Η Αλυκή είναι μία παράκτια αλμυρή λιμνοθάλασσα, ενώ η Χορταρολίμνη είναι ένα παράκτιο, εποχικό, υφάλμυρο έλος (στο κείμενο θα αναφέρονται ως λίμνες για λόγους απλούστευσης). 

Οι λίμνες Αλυκή και Χορταρολίμνη βρίσκονται στην ανατολική πλευρά της νήσου Λήμνου, κατά μήκος της παράκτιας ζώνης και σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση. 

Η επιφάνεια των δύο λιμνών είναι 600 και 230 ha, αντίστοιχα. Ανάμεσά τους υπάρχει μία μικρότερη λίμνη (η Ασπρολίμνη, με έκταση περίπου 42 ha).

 Η πρόσβαση στην περιοχή των λιμνών γίνεται από χωματόδρομο, μέσω της πλησιέστερης ασφαλτόστρωτης επαρχιακής οδού που συνδέει τις κοινότητες Ρουσσοπουλίου, Ρωμανού, Καλλιόπης και Κοντοπουλίου με το οικιστικό κέντρο της κοινότητας Μούδρου. 

Η πρόσβαση στον υγρότοπο είναι δύσκολη κατά την περίοδο των βροχοπτώσεων. Η Αλυκή καλύπτεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους με θαλασσινό νερό, σε αντίθεση με τη Χορταρολίμνη η οποία στερείται νερού κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Όταν δεν υπάρχει νερό, τόσο η Αλυκή όσο και η Χορταρολίμνη σχηματίζουν ένα εκτεταμένο αλίπεδο του οποίου τα κράσπεδα, που βρίσκονται προς τη θάλασσα, είναι γυμνά από βλάστηση εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στην περιοχή του αλίπεδου κυριαρχεί η αλοφυτική βλάστηση με αρμυρίθρες (είδη Salicornia και Arthrocnemum) και αρμυρίκια (είδη Tamarix), ενώ ενδιάμεσα, σε εκτεταμένες κατά θέσεις περιοχές, αναπτύσσονται μονοετή αγρωστώδη φυτά. 

Στην εξωτερική ζώνη των κρασπέδων συναντώνται βούρλα (Juncus sp.), ρείκια (Erica sp.), φρύγανα με λαδανιές (Cistus sp.), αστοιβή (Sarcopoterium spinosum) και γαλαστοιβή (Euphorbia sp.). 

Γενικότερα στην περιοχή κυριαρχεί η χαμηλή βλάστηση. 

Στην ευρύτερη ζώνη μεμονωμένοι είναι οι θύλακες με ελιές (Olea europaea), λυγαριές (Vitex agnus-castus), τζιτζιφιές (Elaeagnus angustifolia), συκιές (Ficus carica) και βελανιδιές (Quercus macrolepis). 

Υπάρχουν επίσης περιοχές με μωσαϊκού τύπου βλάστηση από νεροκάλαμα (Phragmites australis) και καλάμια (Arundo donax). 

Θα πρέπει να αναφερθεί η απουσία ειδών Limonium και η παρουσία αντίστοιχα ειδών Tamarix και Erica.

Τύποι Οικοτόπων

Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi), 

Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae), 

Αλατούχες στέπες (Limonietalia), 

Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria (λευκές θίνες), 

Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea).

Είδη φυτών

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων

  1. Tursiops truncatus,

  2. Testudo graeca,

  3. Mauremys caspica.

'Aλλα σημαντικά είδη

  1. Χλωρίδα: 1D

  2. Πανίδα: 4C, 1D

Επιπτώσεις/Δράσεις

  1. Θετική: -

  2. Ουδέτερη: -

  3. Αρνητική: 110, 120, 140, 230, 300, 421, 423, 530, 730, 870 (IN)

Καθεστώς προστασίας

  1. Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.

  2. Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα

Οι δύο υγρότοποι της Αλυκής και Χορταρολίμνης βρίσκονται σε εξαιρετική, σχεδόν ιδανική κατάσταση φυσικότητας. 

Ειδικά η Αλυκή είναι ίσως η μόνη φυσική αλμυρή λίμνη σε τέτοια έκταση σε όλη την Ελλάδα που δεν έχει επηρεαστεί από τον άνθρωπο. 

Από τα μέχρι στιγμής περιορισμένα δεδομένα προκύπτει ότι η Αλυκή και η Χορταρολίμνη συντηρούν αρκετά μεγάλο αριθμό από σπάνια και απειλούμενα είδη που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις ή από την ελληνική νομοθεσία. 

Η γεωγραφική θέση της περιοχής είναι μεγάλης σπουδαιότητας για αρκετά μεταναστευτικά πτηνά που τη χρησιμοποιούν ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπαυσης. 

Η πανίδα εμπλουτίζεται με σημαντικά είδη ασπόνδυλων. Τα παραπάνω αποδεικνύουν τη μεγάλη επιστημονική αξία της περιοχής που μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. 

Τέλος, σημαντική είναι και η πολιτιστική αξία της περιοχής εξαιτίας του γειτονικού αρχαιολογικού χώρου (ερείπια αρχαίας Ηφαιστείας). 

   

 

(οι πληροφορίες είναι από τον ιστοχώρο του ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

 
Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου