ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ - Ευπαθείς Ομάδες

--- www. civilprotection.gr ---

Εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης
των Πεσόντων στη
Μάχη της Καλλίπολης

  

Λήμνος - Lemnos

Ιστορία

Ιστορική Αναδρομή
Πένταθλο
Ήθη κι Έθιμα
  
 Φωτογραφίες

Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map of Lemnos)
 Τουριστικοί Οδηγοί
 Brochures
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Σύλλογοι

 

’η Στράτης - Agios Efstratios
Ιστορία
Ιστορική Αναδρομή
 
 
Φωτογραφίες
Αξιοθέατα (Sightseeing)
Χάρτης (Map)
 Τουριστικός Οδηγός 
Πληροφορίες
Διαμονή (Accommodation)
Συγκοινωνίες (Transport)
 Brochure
Επικοινωνία
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Email
 

Λήμνος :: Φωτογραφίες :: Αξιοθέατα

 

Υδροβιότοπος Αγίου Ευστρατίου

 Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκο επίπεδο. 

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: 

Τις « Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) » για την Ορνιθοπανίδα, και 

τους « Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) ».

Ο ’γιος Ευστράτιος απέχει περίπου 30 km από το πλησιέστερο νησί, τη Λήμνο, και η θάλασσα που περιβάλλει το νησί, προς όλες τις κατευθύνσεις, φτάνει σε βάθος 200 m.

Το θαλάσσιο τμήμα καλύπτει το 12% της προτεινόμενης περιοχής. 

Η υψηλότερη κορυφή του νησιού φτάνει τα 303 m. 

Μεγάλο μέρος της ακτής αποτελείται από απόκρημνους βράχους με σπηλιές. 

Το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούταν στο παρελθόν για καλλιέργειες ή για βοσκοτόπια με έντονη βόσκηση. Σήμερα έχουν μείνει 200 μόνο κάτοικοι στο νησί, ενώ μικρές μόνο περιοχές χρησιμοποιούνται για καλλιέργειες ή βόσκηση. 

Αποτέλεσμα της αλλαγής χρήσης γης ήταν η εισβολή φυτών διαφόρων προελεύσεων στις εγκαταλειμμένες καλλιέργειες και στα πρώην βοσκοτόπια. 

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ένας οικότοπος με σταθερά χαρακτηριστικά. 

Στις αμμώδεις παραλίες απαντά η Centaurea spinosa. 

Η βελανιδιά, Quercus macrolepis, δεν σχηματίζει πια δάση. 

Υπάρχουν επίσης μερικές συστάδες ιτιάς (Salix alba) και λεύκας (Populus alba) κοντά στο χωριό, ενώ τα μεγαλύτερα ρυάκια περιστοιχίζονται από Nerium oleander και Vitex agnus- castus. 

Ένας σεισμός δημιούργησε χαλάσματα που αποτελούν ενδιαιτήματα αρκετών ειδών ερπετών.

Τύποι Οικοτόπων

 1. Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση (Ποσειδώνιες), 

 2. Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, 

 3. Ύφαλοι, 

 4. Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium spp.), 

 5. Μεσογειακά εποχικά τέλματα, 

 6. Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, 

 7. Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, 

 8. Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά (Thero-Brachypodietea), 

 9. Ασβεστολιθικά βράχια του Αιγαίου, 

 10. Χασμοφυτική βλάστηση βραχωδών πρανών/Πυριτιόφιλες υποδιαιρέσεις, 

 11. Θαλάσσια σπήλαια εξολοκλήρου ή κατά το ήμισυ κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

 12. Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, 

 13. Παρόχθια δάση-στοές της θερμής Μεσογείου (Nerio-Tamaricetea).

Είδη φυτών

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων

 1. Monachus monachus.

'Aλλα σημαντικά είδη

 1. Χλωρίδα: 2B, 1C, 7D

 2. Πανίδα: 1B, 5C

Επιπτώσεις/Δράσεις

 1. Θετική: 530 (IN)

 2. Ουδέτερη: 100, 210, 211, 220, 403, 501, 511, 520 (IN)

 3. Αρνητική: 140, 230, 290, 790, 946 (IN) / 213, 790 (AR)

Καθεστώς προστασίας

 1. Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -

 2. Διεθνές επίπεδο: -

Σπουδαιότητα

Στην παράκτια βραχώδη ζώνη σχηματίζονται σπηλιές με μικρές παραλίες, που είναι ιδανικά καταφύγια για τη μεσογειακή φώκια. 

Αρπακτικά, όπως ο μαυροπετρίτης, και σημαντικά είδη θαλάσσιων πουλιών, φωλιάζουν στους απότομους παράκτιους βράχους. 

Οι εαρινές λίμνες είναι σημαντικές για τα είδη των μεταναστευτικών πουλιών και για σπάνια στα νησιά είδη φυτών. 

Έχουν επίσης επιβιώσει μερικές συστάδες Quercus macrolepis, είδους σπάνιου στο Αιγαίο σήμερα. 

Το Pancratium maritimum απειλείται κυρίως από την τουριστική ανάπτυξη. 

Σημειώνεται η παρουσία του Melilotus elegans, ως μοναδική αναφορά του είδους του στην Ελλάδα. 

Τα λιβάδια της Posidonia είναι σε εξαιρετική κατάσταση. 

Τέλος η παρουσία ενός απολιθωμένου δάσους κάνει το νησί ενδιαφέρον από γεωλογική άποψη.

 (οι πληροφορίες είναι από τον ιστοχώρο του ΥΠΕΧΩΔΕ)

 

 

Αρχική Σελίδα

Αρχική Σελίδα

 
Επιστροφή

Επιστροφή

 
Εκτύπωση άρθρου

Εκτύπωση

 
Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων Λήμνου

Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων

 
Υγεία και Πρόληψη

Υγεία & Πρόληψη

 


Γεωπονική Επικαιρότητα

 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ
 
Ανάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο
 

Λ. Δημοκρατίας,  Μύρινα Λήμνου,   81400, Ελλάδα || Τηλ. 2254351200,  Φαξ: 2254351260 || Ηλ. Ταχ. lemnos@lemnos.gr 

--- Δήλωση Προσβασιμότητας ---

Copyright © 2011, Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου